zk1
zk2
home
over ons
geschiedenis
fotoalbum
contact

Over ons

Doelstelling

We zijn een enthousiaste groep christenvrouwen die een mid-week samen optrekken en een onderwerp uit de Bijbel met elkaar bespreken. Doel is: de Here Jezus én elkaar beter leren kennen.

Wat doen wij

Vijf keer wordt er een inleiding gehouden over een van te voren uitgekozen bijbels onderwerp, waarna we er met z'n allen of in kleinere groepjes over doorpraten. Het onderling contact vinden we ook heel belangrijk, een luisterend oor of een bemoedigend woord. Verder worden er ontspannende activiteiten georganiseerd en is er ook vrije tijd.

Bijbelstudie

de groep van 2008

Wat geloven wij?

Er is één God, die eeuwig bestaat in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Jezus Christus, de eeuwige, eniggeboren Zoon van God werd mens, zonder op te houden God te zijn. Hij werd geboren uit de maagd Maria, zodat Hij God zou openbaren en zondige mensen kon verlossen. Jezus Christus bracht verlossing door Zijn dood aan het kruis als een vertegenwoordigend, plaatsvervangend offer. In onze plaats, voor onze zonden, werd Hij veroordeeld. Onze rechtvaardiging, die op grond van geloof is, is volledig bewezen door Zijn letterlijke, lichamelijke opstanding uit de doden. De Heilige Geest is in de wereld om Christus te openbaren en de wereld het overtuigend bewijs van zonde, gerechtigheid en oordeel te geven. Hij woont in de gelovige. De Bijbel is Gods Woord, door de Heilige Geest geïnspireerd. Het is onfeilbaar en heeft gezag in alle delen van het menselijk bestaan. In het leven van een gelovige kan de Heer Jezus zichtbaar worden. Dit kenmerkt zich door levensheiliging en het vertonen van de gezindheid van Christus. Wij geloven dan ook dat wij gehoor moeten geven aan Gods wens om regelmatig samen te komen voor de erediensten, bijbels onderwijs, gebed en onderlinge gemeenschap.


afbeelding onder
Laatste wijziging: 02-01-2020